facebook

Hufiec Ziemi Cieszyńskiej jest jednostką terytorialną Związku Harcerstwa Polskiego. Hufiec obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu cieszyńskiego. Zrzesza blisko 300 osób. Członkowie ZHP pracują w czterech grupach wiekowych:

  • zuchy – 6-10 lat,
  • harcerze – 10-13 lat,
  • harcerze starsi – 13-16 lat,
  • wędrownicy – 16-25 lat.

Kadrę Hufca stanowią instruktorzy i wędrownicy przygotowani do pełnienia swoich funkcji. Są to ludzie odpowiedzialni, dobrze zorganizowani, mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.