facebook

Materiały na Zjazd Sprawozdawczy Hufca Ziemi Cieszyńskiej

25.11.2017, godz. 15:30, Dom Harcerza w Cieszynie 

Projekt regulaminu obrad

Projekt porządku obrad

Sprawozdanie z działalności hufca za okres listopad 2015 - październik 2017


Hufiec Ziemi Cieszyńskiej jest jednostką terytorialną Związku Harcerstwa Polskiego. Hufiec obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu cieszyńskiego. Zrzesza blisko 300 osób. Członkowie ZHP pracują w czterech grupach wiekowych:

  • zuchy – 6-10 lat,
  • harcerze – 10-13 lat,
  • harcerze starsi – 13-16 lat,
  • wędrownicy – 16-25 lat.

Kadrę Hufca stanowią instruktorzy i wędrownicy przygotowani do pełnienia swoich funkcji. Są to ludzie odpowiedzialni, dobrze zorganizowani, mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.