facebook
Akcje i projekty

Akcje i projekty

Działania programowe - imprezy cykliczne

Harcerski Start, Rajd Zuchowy "W krainie ducha lasu", Gra Nocna "Cichociemni", Harcerski Półmetek, Rajd Ondraszkowy oraz Zlot Hufca Ziemi Cieszyńskiej. To imprezy, w których co roku udział biorą zuchy, harcerze, a których organizatorami są instruktorzy Hufca Ziemi Cieszyńskiej.

Projekt HarcNet

opis

opis projektu

Projekt realizowany przez Zespół Promocji i Informacji od roku harcerskiego 2011/2012. Projekt skierowany jest do wszystkich środowisk Hufca Ziemi Cieszyńskiej. Celem projektu jest zaangażowanie drużyn i gromad w działania promocyjne i kreowanie wizerunku, zarówno w środowisku harcerskim (HZC), jak i wśród społeczności lokalnej.

Informacje szczegółowe na stronie Zespołu Promocji i Informacji.


Projekt Odstulot

opis projektu

Dawno, dawno temu, bo aż sto lat, słowa te usłyszał Andrzej Małkowski. Myśl ta nie dawała mu spokoju i ciągle do niego wracała.. Podjął więc decyzję, która zmieniła jego życie. Stworzył ODSTULOTa - machinę, która miała zabrać w długą podróż wszystko to, czym Andrzej chciał się podzielić z innymi; pasję, energię, przyjaźń oraz pozytywne spojrzenie na świat. Swoim entuzjazmem „nakręcił” ODSTULOTa i sprawił, że ten wzbił się w powietrze, na całe sto lat. Przez ten czas wiele osób zostało obdarowanych tym, co Małkowski posłał w niebo. Grono ludzi podzielających jego pasję rosło. ODSTULOT dalej przemierzał kilometry, aby każdy mógł przeżyć wielką harcerską przygodę. Sto lat to jednak dużo czasu. Pojawiają się opinię, iż ODSTULOT zakończy swoją podróż. Czy jest to prawda? Czy ODSTULOT już więcej nigdzie nie poleci? A może jednak uda się nam go znów wysłać w niebo na kolejne sto lat? Pokażmy, że HARCERSTWO NAS KRĘCI I NAKRĘĆMY ODSTULOTa, tak jak kiedyś zrobił to Andrzej Małkowski!

Więcej na stronie projektu

Projekt "Reporter z drużyny"

opis projektu

Projekt "Reporter z drużyny" realizowany był przez Zespół Promocji i Informacji HZC, w latach 2009 oraz 2010. Projekt skierowany był do wszystkich środowisk harcerskich działających w HZC. Celem projektu było zaangażowanie harcerzy z wszystkich drużyn do promowania działań, jakich się podejmują w swoich środowiskach.

Reporterzy z drużyn, które zaangażowały się w realizację projektu mieli za zadanie pisanie krótkich reportaży, które zamieszane były na stronie Z życia drużyn. Aktualnie na bieżąco na stronie Z życia drużyn zamieszczane są relacje z działań, jakich podejmują się poszczególne środowiska.

Projekt współpracy polsko-czeskiej

opis projektu

Stulecie skautingu


Obudź w sobie skauta

opis projektu

Stulecie skautingu to projekt Hufca Ziemi Cieszyńskiej mający na celu uczczenie tego wielkiego światowego jubileuszu. 1 sierpnia 2007 na cieszyńskim rynku spotkali się harcerze Hufca Ziemi Cieszyńskiej oraz sympatycy harcerstwa, aby wspólnie Obudzić w sobie skauta. W czasie całodniowej imprezy odbyły się kiermasze, warsztaty, koncerty, projekcja filmu "Czarne Stopy", a także akcja charytatywna "Pomagamy Razem", z której dochód został przeznaczony na zakup pompy infuzyjnej dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Więcej na stronie projektu

galeria projektu


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


opis projektu

Od roku 2002 co roku Hufiec Ziemi Cieszyńskiej jest organizatorem Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszynie. Co roku Finał skupia wielu młodych ludzi, chętnych do działania i pokazania światu, że idea niesienia pomocy drugiemu człowiekowi jest nam bliska. Cieszyńskim Finału co roku towarzyszą liczne imprezy: koncerty, warsztaty, maraton, wystawy. Finał WOŚP to wielkie święto w zimie, które zawsze jednoczy mieszkańców miasta i kończy się dużym sukcesem.

Więcej na stronie projektu


Wstrzel się!

opis projektu

"Wstrzel się!", to hufcowa akcja reklamowa mająca na celu zmotywowanie członków Hufca do wymiany umundurowania na nowe, a tym samym ujednolicenie mundurów w naszym hufcu. Dzięki zmasowanej kampanii "Wstrzel się!" na zlocie hufca w roku 2007 pojawiło się blisko 200 nowych mundurów, a akcja "Wstrzel się!" zakończyła się wielkim sukcesem. Drużyny wzajemnie motywowały się do wymiany umundurowania na nowe, harcerze wspólnie pozyskiwali pieniądze organizując akcje zarobkowe. Dodatkowe złotówki na nowy mundur można było zdobyć w konkursie internetowym.

Więcej na stronie projektu