facebook
Obóz Braci Kamyka, Tafadu i Czarnych Stóp w Przerwankach
Zapraszamy członków drużyn 7DH "Bracia Kamyka", 12WDW "Tafadu", 33 CDH "Czarne Stopy" na obóz naszych drużyn.

Miejsce i termin:

Obóz odbędzie się w Przerwankach, na Mazurach w terminie 31.07.-13.18.2017. Baza obozowa położona jest w lesie nad jeziorem.

Uczestnicy: 

Członkowie drużyn 7DH, 12WDW, 33CDH.

Koszty: 

700zł od osoby.
I rata: 200zł do 31.04.2017
II rata: 500zł do 20.06.2017

Wpłaty po uprzednim zgłoszeniu przyjmujemy tylko na konto bankowe:

BS Cieszyn 68 8113 0007 2001 0064 4754 0001

W tytule przelewu prosimy podać "Obóz Przerwanki - imię i nazwisko dziecka". 

Do każdej wpłaty wystawiana jest faktura. 
Faktury wystawiane są na dane, które widnieją na przelewie bankowym. 

Zgłoszenia

Aby dokonać zgłoszenia należy:
  • wydrukować cały dokument Warunki uczestnictwa (najlepiej dwustronnie),
  • wypełnić znajdujący się tam formularz zgłoszeniowy, 
  • dostarczyć podpisany dokument do biura hufca, lub drużynowemu, 
  • dokonać wpłaty pierwszej raty.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania


Karta kwalifikacyjnaw trosce o aktualność danych dotyczących zdrowia dziecka, prosimy o wypełnianie tej część karty dopiero po 1 czerwca.