facebook


Komenda
Komisje
Zespoły
Namiestnictwa

Komenda Hufca

Szef


fot. Mariusz Gruszka
www.facebook.com/mariuszgruszkafoto

Komisja Rewizyjna

Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków zespołu można znaleźć TUTAJ

Szef

phm. Krzysztof Herok

Komisja Stopni Instruktorskich

Misją Komisji Stopni Instruktorskich jest promowanie idei pracy nad sobą poprzez zdobywanie stopni instruktorskich oraz motywowanie do zdobywania stopni, a także praca z opiekunami prób i wspieranie ich w pełnieniu tej ważnej roli. Ponadto do zadań KSI należy kształtowanie polityki kadrowej we współpracy z HZKK i innymi zespołami.

Szef

hm. Danuta Huczała

ksi.hzc@gmail.com

Komisja Historyczna

SzefZespół Kadry Kształcącej

Szefzkk.cieszyn@gmail.com

Zespół Kwatermistrzowski

SzefZespół Promocji i Informacji

Szefpromocja@cieszyn.zhp.pl

Kapituła Stopni Wędrowniczych

Szefkapitula.stopni@gmail.com

Namiestnictwo Zuchowe

SzefNamiestnictwo Harcerskie oraz Starszoharcerskie

SzefNamiestnictwo Wędrownicze

Szef