facebook


Komenda
Komisje
Zespoły
Namiestnictwa

Komenda Hufca

Szef


fot. Mariusz Gruszka
www.facebook.com/mariuszgruszkafoto

Komisja Rewizyjna

Szczegółowy zakres kompetencji i obowi±zków zespołu można znaleĽć TUTAJ

Szef

phm. Krzysztof Herok

Komisja Stopni Instruktorskich

Misj± Komisji Stopni Instruktorskich jest promowanie idei pracy nad sob± poprzez zdobywanie stopni instruktorskich oraz motywowanie do zdobywania stopni, a także praca z opiekunami prób i wspieranie ich w pełnieniu tej ważnej roli. Ponadto do zadań KSI należy kształtowanie polityki kadrowej we współpracy z HZKK i innymi zespołami.

Szef

hm. Danuta Huczała

ksi.hzc@gmail.com

Komisja Historyczna

SzefZespół Kadry Kształc±cej

Szefzkk.cieszyn@gmail.com

Zespół Kwatermistrzowski

SzefZespół Promocji i Informacji

Szefpromocja@cieszyn.zhp.pl

Kapituła Stopni Wędrowniczych

Szefkapitula.stopni@gmail.com

Namiestnictwo Zuchowe

SzefNamiestnictwo Harcerskie oraz Starszoharcerskie

SzefNamiestnictwo Wędrownicze

Szef