facebook
Komenda
Komisje
Zespoły
Namiestnictwa

Komenda Hufca

Szef


fot. Mariusz Gruszka
www.facebook.com/mariuszgruszkafoto

Komisja Rewizyjna

Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji Misja komisji

Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków zespołu można znaleźć TUTAJ

Szef

phm. Krzysztof Herok
666 666 666
email@email.com

Komisja Stopni Instruktorskich

Zadaniem Komisji Stopni Instruktorskich jest promowanie idei rozwijania się poprzez zdobywanie stopni instruktorskich, motywowanie do zdobywania stopni, a także praca z opiekunami prób na stopnie i wspieranie ich w pełnieniu tej ważnej roli. Komisja spotyka się w zależności od potrzeb, zazwyczaj raz w miesiącu. Zainteresowanych kontaktem z nami prosimy o maila na adres: ksi.hzc@gmail.com

Szef

hm. Monika Kurek

ksi.hzc@gmail.com

Komisja Historyczna

SzefZespół Kadry Kształcącej

Szefzkk.cieszyn@gmail.com

Zespół Kwatermistrzowski

SzefZespół Promocji i Informacji

Szefpromocja@cieszyn.zhp.pl

Kapituła Stopni Wędrowniczych

Szefkapitula.stopni@gmail.com

Namiestnictwo Zuchowe

SzefNamiestnictwo Harcerskie oraz Starszoharcerskie

SzefNamiestnictwo Wędrownicze

Szef