facebook
Samorząd


Hufiec Ziemi Cieszyńskiej jest jednostką ZHP działającą na terenie powiatu cieszyńskiego. Co roku Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej uczestniczy w konkursach ofert organizowanych w powiecie cieszyńskim. Uzyskane środki przeznaczane są na działalność programową oraz kształceniową Hufca.

Gminy, w których działają gromady i drużyny Hufca Ziemi Cieszyńskiej: Cieszyn, Wisła, Skoczów, Chybie, Strumień.

opis
opis  
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju na ręce Starosty Cieszyńskiego - Jerzego Nogowczyka
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju na ręce Burmistrza Cieszyna - Mieczysława Szczurka