facebook
Księga Znaku i logo Hufca Ziemi Cieszyńskiej

Logo Hufca Ziemi Cieszyńskiej posiada dwie równorzędne odmiany. Użycie którejkolwiek z nich zależy od specyfikacji jego zastosowania, np. ze względu na kompozycję lub kształt przestrzeni, w której chcemy użyć znaku.

Przed użyciem logo, zachęcamy do zapoznania się z Księg± Znaku stanowi±c± zbiór zasad, które pomog± w użyciu logo.

opis Do pobrania w formacie:
.png
.ai
.pdf

opis Do pobrania w formacie:
.png
.ai
.pdf