facebook
O skautingu

O skautingu

opis
SKAUTING jest fenomenem. To niezwykły ruch, który nas prowadzi przez świat przygód do dorosłego życia. Daje nam mnóstwo radości i uczy jak żyć, aby być szczęśliwym. Skauting to wybór. Dobry wybór. Najlepszy!


opis Skauting (ang. scouting) – ruch społeczny i pedagogiczny, sformalizowany później w szeregu organizacji młodzieżowych w wielu krajach, który został zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. w Anglii przez Roberta Baden-Powella i Ernesta Thompson Setona w USA. W Polsce jego prekursorem był Andrzej Małkowski, uważany za twórcę harcerstwa – polskiej odmiany skautingu.


Cel ruchu skautowego
Celem ruchu skautowego jest przyczynianie się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, by w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości fizyczne, umysłowe, społeczne i duchowe jako jednostki, jako odpowiedzialni obywatele i jako członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych

Zasady ruchu skautowego
Zasadami ruchu skautowego są podstawowe wierzenia i prawa, których należy przestrzegać dążąc do celu. Stanowią one kodeks postępowania, który wyróżnia wszystkich uczestników ruchu.
Skauting oparty jest na trzech ogólnych zasadach, które reprezentują jego podstawowe prawa i wierzenia. Są to: "obowiązek wobec Boga", "obowiązek wobec bliźnich""obowiązek wobec samego siebie". Jak wskazują ich nazwy, pierwsza zasada dotyczy stosunku człowieka do wartości duchowych, druga odnosi się do stosunku człowieka do społeczności w najszerszym znaczeniu tego słowa, a trzecia do obowiązków człowieka wobec samego siebie.Metoda Skautowa

 • Prawo i Przyrzeczenie skautowe
  Tekst przetłumaczonego prawa skautowego z 1907 roku:  
    
  1. Na słowie skauta można polegać jak na słowie Zawiszy.  
  2. Skaut jest wierny Ojczyźnie.  
  3. Skaut jest obowiązany być pożytecznym i pomagać innym.  
  4. Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego innego skauta.  
  5. Skaut jest rycerski.  
  6. Skaut jest przyjacielem zwierząt.  
  7. Skaut jest karny i posłuszny.  
  8. Skaut śmieje się i gwiżdże w najcięższym nawet położeniu.  
  9. Skaut jest oszczędny.  
  Przysięga Skautowa 1907 - wg Sir Roberta Baden-Powella of Gilwell. "Przysięgam na mój honor ze wszystkich sił służyć Bogu i Królowi, o każdym czasie nieść pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Skautowemu."

 • Wychowanie przez działanie
 • Przynależność do małych grup
 • Stale doskonalone, stymulujące programy


Współcześnie skautingiem określa się wszystkie organizacje skautowe zrzeszające chłopców i dziewczęta, pracujące metodą skautową.

Dwie największe współczesne organizacje skautowe to Światowa Organizacja Ruchu Skautowego WOSM (The World Organization of the Scout Movement) i Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek WAGGGS (Association of Girl Guides and Girl Scouts).