facebook
Szkoły

Szkoły

opis


„Nasz± misj± jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.”Zbiórki, biwaki, rajdy odbywaj± się w miejscach, w których na co dzień ucz± się nasi harcerze i harcerki, a mianowicie w szkołach powiatu cieszyńskiego. Na potrzeby naszej działalno¶ci udostępniane s± nam harcówki, sale zajęciowe czy sale gimnastyczne. Za co bardzo DZIĘKUJEMY!

Szkoły, w których można spotkać drużyny podczas zbiórek:


Szkoły, w których w ostatnich latach odbywały się biwaki i rajdy: