facebook
Szkoły

Szkoły

opis


„Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.”Zbiórki, biwaki, rajdy odbywają się w miejscach, w których na co dzień uczą się nasi harcerze i harcerki, a mianowicie w szkołach powiatu cieszyńskiego. Na potrzeby naszej działalności udostępniane są nam harcówki, sale zajęciowe czy sale gimnastyczne. Za co bardzo DZIĘKUJEMY!

Szkoły, w których można spotkać drużyny podczas zbiórek:


Szkoły, w których w ostatnich latach odbywały się biwaki i rajdy: