facebook
Dyżury w Hufcu Ziemi Cieszyńskiej

Dyżury: 

Wtorek: 12:30-15:00, 18:30 - 20:30
¦roda: 18:30 - 20:30
Czwartek: 12:30 - 14:30

Dyżury Przewodnicz±cej Komisji Historycznej hm. Juli Gańczy:

(dyżury odwołane do 15.11.2017)  

Poniedziałek: 14:30 - 16:00 
Pi±tek: 10:00 - 12:00