facebook
Opinie i podziękowania

Opinie

Informacja od hm. Anny Peterko, Zastępcy Komendanta Chorągwi na temat działalności statutowej Komendantki i Komendy Hufca Ziemi Cieszyńskiej [strona 1, strona 2, strona 3].

Referencje od Pana Bogdana Ficka, Burmistrza Miasta Cieszyna


Podziękowania

Podziękowanie od Pana Jurka Owsiaka za zorganizowanie 20. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszynie [strona 1, strona 2, strona 3]

Podziękowanie od Pani Małgorzaty Lipińskiej, Prezesa Fundacji im. Zofii Kossak za pomoc przy organizacji wydarzeń zw. ze spektaklem pt. "Buki" oraz koncertem pt. "Gdy się zapali mój duch jak pochodnia"

Gratulacje od hm. Andrzeja Lichoty, Komendanta Chorągwi Śląskiej

Podziękowanie za zaproszenie na Zjazd Hufca oraz Gratulacje od Pana Czesława Gluzy, Posła na Sejm RP

Podziękowanie od Państwa Alicji i Marcina Santarius za organizację kolonii zuchowej 2011

Podziękowanie za zaproszenie na Zjazd Hufca od Pani Aliny Rakowskiej, Bank Spółdzielczy w Cieszynie

Podziękowania od hm. Andrzeja Lichoty, Komendanta Chorągwi Śląskiej za zaangażowanie w Akcję "Kotwica"

Podziękowania od Pana Wilhelma Brańczyka, Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ze Strumienia za objęcie honorowego patronatu nad IV Memoriałem im. S. Łuczkiwicza

Podziękowania od Pana Tomasza Dyrdy, Ordynatora Oddziału Pediatrycznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie za zorganizowanie zbiórki pieniężnej na zakup pompy infuzyjnej

Podziękowania od Pana Stanisława Hławiczki, Prezesa Zarządu Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego za zorganizowanie zbiórki pieniężnej na zakup pompy infuzyjnej

Podziękowania od Pani Renaty Chamera-Wójcik, Dyrektorki SP 2 w Cieszynie

Podziękowania oraz życzenia od Pana Bogdana Ficka, Burmistrza Cieszyna

Podziękowania od hm. Andrzeja Lichoty, Komendanta Chorągwi Śląskie za zaangażowanie w Akcję "Podziel się posiłkiem"

Podziękowania od Pana Jana Kawuloka, Dyrektora ZZOZ w Cieszynie