facebook


Zastęp starszoharcerski przy drużynie "Wilki"

pwd. Natalia Szostok 

Próbna Drużyna Wędrownicza "Akronim"

Agnieszka Kunc 

Próbna Drużyna Wędrownicza "Akronim"

pwd. Krzysztof Parchański 

Próbna Drużyna Wędrownicza "Ad Astra"

Agnieszka Kunc 

2 PGZ

Aleksandra Wolska
Wisła 

Gromady zuchowe

1 Gromada Zuchowa Słoneczni Zdobywcy

pwd. Paulina Popławska
Skoczów 

2 Próbna Gromada Zuchowa "Przyjaciele Wombata"

Aleksandra Wolska
Wisła 

4 Gromada Zuchowa Radosne Misie

Julia Kotula
Cieszyn 

16 Gromada Zuchowa Bajkowe Kamyki

dh. Karolina Kosowska
Chybie 

Drużyny harcerskie

4 Skoczowska Drużyna Harcerska "Wilki"

pwd. Natalia Szostok 

7 Drużyna Harcerska Bracia Kamyka

dh. Laura Brandys
Chybie 

13 Drużyna Harcerska Orlęta im. Aleksandra Kamińskiego

dh. Nadia Szypuła
Skoczów 

24 Drużyna Harcerska Jodła

phm. Tomasz Głasek
Cieszyn 

25 Mniska Drużyna Harcerska Ogień

dh Michał Dawiec
Mnich 

33 Cieszyńska Drużyna Harcerska Czarne Stopy

HO Tomasz Rojek
Cieszyn 

34 Drużyna Harcerska JoKoHaMa

dh. Laura Gortych
Kończyce Małe 

75 Drużyna Harcerska "KEDYW"

pwd. Karolina Kasza
Bąków 

77 Strumieńska Drużyna Harcerska Unum cor et anima una

dh. Julia Ochodek
Strumień 

Drużyny starszoharcerskie

Zastęp starszoharcerski przy drużynie "Wilki"

pwd. Natalia Szostok 

14 Drużyna Starszoharcerska JOT

Wiktoria Wierzbicka
Cieszyn 

Drużyny wędrownicze

Próbna Drużyna Wędrownicza "Ad Astra"

Agnieszka Kunc 

Próbna Drużyna Wędrownicza "Akronim"

pwd. Krzysztof Parchański 

Zastęp wędrowniczy BlasK przy drużynie JOT


Cieszyn 

78 Drużyna Wędrownicza WIR

Patryk Konieczny
Strumień 

Drużyny wielopoziomowe

12 Wiślańska Drużyna Wielopoziomowa TAFADU

pwd. Katarzyna Cieślar
Wisła 

Kręgi seniorów

KS Korzenie im. Bohaterów Armii Krajowej

hm. Eugenia Panak 

Krąg Seniora Watra

hm. Jan Potysz 

Szczepy

Szczep Drużyn Skoczowski "Strzała"

pwd. Paulina Popławska
Skoczów 

Komenda
Komisje
Zespoły
Namiestnictwa

Komenda Hufca

Szef


fot. Mariusz Gruszka
www.facebook.com/mariuszgruszkafoto

Komisja Rewizyjna

Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków zespołu można znaleźć TUTAJ

Szef

phm. Krzysztof Herok

Komisja Stopni Instruktorskich

Misją Komisji Stopni Instruktorskich jest promowanie idei pracy nad sobą poprzez zdobywanie stopni instruktorskich oraz motywowanie do zdobywania stopni, a także praca z opiekunami prób i wspieranie ich w pełnieniu tej ważnej roli. Ponadto do zadań KSI należy kształtowanie polityki kadrowej we współpracy z HZKK i innymi zespołami.

Szef

hm. Danuta Huczała

ksi.hzc@gmail.com

Komisja Historyczna

SzefZespół Kadry Kształcącej

Szefzkk.cieszyn@gmail.com

Zespół Kwatermistrzowski

SzefZespół Promocji i Informacji

Szefpromocja@cieszyn.zhp.pl

Kapituła Stopni Wędrowniczych

Szefkapitula.stopni@gmail.com

Namiestnictwo Zuchowe

SzefNamiestnictwo Harcerskie oraz Starszoharcerskie

SzefNamiestnictwo Wędrownicze

Szef