W płomieniach harcerskiej watry
Autor: hm. Jan Potysz
2017-12-09 19:06
„…W płomieniach harcerskiej watry    
Szukamy naszych wspomnień,
Odkrywamy czas przeszły,
Bo nie możemy zapomnieć
Chwil przy ognisku spędzonych,    
W kręgu braterskich myśli,    
Gdzie przyjaźń i braterstwo    
Nie były już tylko wymysłem …”      

Marian Antonik

22 lutego 2017 roku obchodziliśmy Dzień Myśli Braterskiej. Dla Kręgu Seniora „WATRA” był to dzień szczególny. W Domu Harcerza odbyła się uroczysta jubileuszowa zbiórka. Przed 50 – ciu laty - 25 lutego 1967 roku - grupa drużynowych pod komendą Dh hm. Rudolfa Fobera , zawiązała Krąg Instruktorski „WATRA”. Przyniesiono pamiątki: chusty, kroniki- w tym             tę pierwszą sprzed 50-ciu lat. Na pierwszej stronie w kronice znajdował się wizerunek płonącej watry na tle szczytu góry Orłowej i beskidzkich smreków w zimowej scenerii. Płonąca watra przybrała formę migocącej harcerskiej lilijki.

Krąg ten podjął się służby na rzecz organizacji i pomocy                        w przedsięwzięciach Hufca. Przez 50 lat, w bardziej lub mniej zorganizowanej formie, instruktorzy przekazywali doświadczenia kontynuatorom instruktorskiej służby. Dzisiaj stajemy się ich spadkobiercami, pragnąc kultywować tradycje i obrzędy. Swoją postawą i dalszą chęcią działania           w Kręgu i na rzecz harcerzy, pragniemy /wprawdzie w ograniczonym zakresie/ realizować harcerską służbę w Kręgu Seniora „WATRA”.  Harcerski kominek rozpalili założyciele Kręgu druhowie: hm. Rudolf Fober -       pierwszy komendant , hm. Czesława Stawarz, hm. Zbigniew Tomaszczyk,         hm. Albin Klimczak oraz hm. Andrzej Cieślar – komendant Kręgu z lat 1974 do 1991r. Gawędę, o początkach harcerstwa zainicjował  Dh Fober, zaś               o narodzinach Kręgu opowiadali druhowie założyciele. Wspomniane zostały pierwsze inicjatywy Kręgu, jak: Zawody Narciarskie w slalomie, Gra Nocna „Cicho-Ciemni”, Zawody Strzeleckie o puchar komendanta, Rajd Partyzantów Beskidzkich oraz przywoływaliśmy wspomnienia z harcerskich szlaków. Przygotowany przez Dh Dh hm. Janusza i Barbarę Wija, jubileuszowy śpiewniczek, z prawie już zapomnianymi piosenkami, pozwolił zanucić               i przypomnieć słowa, jakże trafne dla harcerskiej przygody. Dzisiaj jesteśmy świadomi dobrze spełnionych zadań i obowiązków. To tam rodziły się przyjaźnie, które przetrwały, czego dowodem jest chęć spotykania się na zbiórkach, już w ramach KS „Watra”. Nadal wierzymy w harcerskie ideały. Zacieśniają się nasze więzy. Wykuwamy najcenniejsze: „… naszą przyjaźń, harcerski sens lat…”, niech będą wiecznie aktualne.              

Dh hm. Jan Potysz wyraził słowa podziękowania wszystkim założycielom i kontynuatorom działalności Kręgu „WATRA” za harcerską służbę oraz wręczył Dh hm. Rudolfowi Foberowi , pamiątkową „laurkę”                 z  podpisami obecnych. Zaś Dh Skarbnik Hufca, hm Danuta Huczała                 w imieniu Komendy Hufca, odczytała list gratulacyjny z okazji Jubileuszu.    

Nie obyło się bez słodkiego i kanapkowego poczęstunku oraz spraw organizacyjnych. Przyjęte zostały: „Sprawozdanie z działalności za rok 2016”, oraz „Kalendarium” naszych zamierzeń na 2017r. Dh hm. Jan Potysz, ponownie został wybrany komendantem KS” Watra” na kolejną dwuletnią kadencję.