Dane kontaktowe

Zwi±zek Harcerstwa Polskiego
Chor±giew ¦l±ska
Hufiec Ziemi Cieszyńskiej

ul. Żwirki i Wigury 2
43-400 Cieszyn
tel: +48 33 8524375

NIP: 634-019-54-83

konto bankowe:
BS Cieszyn 68 8113 0007 2001 0064 4754 0001

Komendant Hufca
hm. Tomasz Głasek - 728 992 103