Grafik dyżurów


¦roda:          10:00-12:00 

Dyżury Przewodnicz±cej Komisji Historycznej hm. Juli Gańczy:

Poniedziałek: 14:00 - 16:00