Krąg Seniora "Korzenie"

Harcerski Krąg Seniora "Korzenie" im. Bohaterów Armii Krajowej powstał 09 maja 1977 r. i został zawiązany podczas II Zlotu Hufca w Cieszynie. Początkowo skupiał tylko instruktorów zaś z biegiem czasu przyjmował do swoich szeregów również byłych harcerzy chętnych do współpracy.

Nazwę i bohatera Kręgu przyjęto na zbiórce harcerskiej 22.02.2003 r. Systematyczna działalność Kręgu datuje się od wigilijni harcerskiej w 1984 r. na której wybrano władze i ustalono miesięczne zbiórki na zasadzie drużyny harcerskiej. 

Liczebność kręgu wynosiła od 20 do 43 członków w szczytowym okresie. Kręgiem kierowali kolejno: 
Phm. Wanda Skrzypczak - w latach 1984 - 1994 
Hm. Władysława Sikora - w latach 1994 - 1997 
Hm. Małgorzata Buława - w latach 1997 - 2001 
Hm. Eugenia Panak - w latach 2001 - do nadal 

Przewodniczący powołują kilku osobowa radę kręgu, która pomaga w podejmowaniu i realizacji wytyczonych zadań. 


Działalność kręgu opiera się na nakreślonych planach harcerskich. Od początku członkowie kręgu aktywnie uczestniczyli we wszystkich poczynaniach związanych z historią ZHP, w uroczystościach lokalnych i świętach państwowych. Należą do współtwórców Izby Tradycji. Krąg kultywuje tradycje harcerskie i dba o obrzędowość zbiórek. Tematyka spotkań dotyczy ważnych wydarzeń Harcerskich i krajowych, ciekawych postaci, patronów harcerskich. Chętnie gości młodych harcerzy by móc przekazać im swoje doświadczenia. Wielu członków podnosi swoje stopnie instruktorskie. Niektórzy uczestniczą w Złazach Seniorów ZHP i Międzynarodowych Zlotach.


Z okazji dnia Myśli Braterskiej i świąt Bożego Narodzenia Krąg wysyła życzenia do zaprzyjaźnionych osób i kręgów. W rocznicę wybuchu II wojny światowej składa kwiaty pod pomnikiem Harcerzy Podbeskidzia.


Członkowie Kręgu są entuzjastami wędrówek, wycieczek dlatego co roku poznają nieznane im tereny Polski i Republiki Czeskiej.


Od 2004 roku Krąg współpracuje z polskim Kręgiem Seniora HPC „Zaolzie” w Republice Czeskiej, organizując wspólnie zbiórki, wycieczki, ogniska. Krąg posiada dwie kroniki upamiętniające ważniejsze wydarzenia, śpiewniki własnej produkcji, telefoniczną sieć alarmową.