W płomieniach harcerskiej watry
Autor: hm. Jan Potysz
2017-12-09 19:06
„…W płomieniach harcerskiej watry    
Szukamy naszych wspomnień,
Odkrywamy czas przeszły,
Bo nie możemy zapomnieć
Chwil przy ognisku spędzonych,    
W kręgu braterskich myśli,    
Gdzie przyjaźń i braterstwo    
Nie były już tylko wymysłem …”      

Marian Antonik

22 lutego 2017 roku obchodziliśmy Dzień Myśli Braterskiej. Dla Kręgu Seniora „WATRA” był to dzień szczególny. W Domu Harcerza odbyła się uroczysta jubileuszowa zbiórka. Przed 50 – ciu laty - 25 lutego 1967 roku - grupa drużynowych pod komendą Dh hm. Rudolfa Fobera , zawiązała Krąg Instruktorski „WATRA”. Przyniesiono pamiątki: chusty, kroniki- w tym             tę pierwszą sprzed 50-ciu lat. Na pierwszej stronie w kronice znajdował się wizerunek płonącej watry na tle szczytu góry Orłowej i beskidzkich smreków w zimowej scenerii. Płonąca watra przybrała formę migocącej harcerskiej lilijki.

Krąg ten podjął się służby na rzecz organizacji i pomocy                        w przedsięwzięciach Hufca. Przez 50 lat, w bardziej lub mniej zorganizowanej formie, instruktorzy przekazywali doświadczenia kontynuatorom instruktorskiej służby. Dzisiaj stajemy się ich spadkobiercami, pragnąc kultywować tradycje i obrzędy. Swoją postawą i dalszą chęcią działania           w Kręgu i na rzecz harcerzy, pragniemy /wprawdzie w ograniczonym zakresie/ realizować harcerską służbę w Kręgu Seniora „WATRA”.  Harcerski kominek rozpalili założyciele Kręgu druhowie: hm. Rudolf Fober -       pierwszy komendant , hm. Czesława Stawarz, hm. Zbigniew Tomaszczyk,         hm. Albin Klimczak oraz hm. Andrzej Cieślar – komendant Kręgu z lat 1974 do 1991r. Gawędę, o początkach harcerstwa zainicjował  Dh Fober, zaś               o narodzinach Kręgu opowiadali druhowie założyciele. Wspomniane zostały pierwsze inicjatywy Kręgu, jak: Zawody Narciarskie w slalomie, Gra Nocna „Cicho-Ciemni”, Zawody Strzeleckie o puchar komendanta, Rajd Partyzantów Beskidzkich oraz przywoływaliśmy wspomnienia z harcerskich szlaków. Przygotowany przez Dh Dh hm. Janusza i Barbarę Wija, jubileuszowy śpiewniczek, z prawie już zapomnianymi piosenkami, pozwolił zanucić               i przypomnieć słowa, jakże trafne dla harcerskiej przygody. Dzisiaj jesteśmy świadomi dobrze spełnionych zadań i obowiązków. To tam rodziły się przyjaźnie, które przetrwały, czego dowodem jest chęć spotykania się na zbiórkach, już w ramach KS „Watra”. Nadal wierzymy w harcerskie ideały. Zacieśniają się nasze więzy. Wykuwamy najcenniejsze: „… naszą przyjaźń, harcerski sens lat…”, niech będą wiecznie aktualne.              

Dh hm. Jan Potysz wyraził słowa podziękowania wszystkim założycielom i kontynuatorom działalności Kręgu „WATRA” za harcerską służbę oraz wręczył Dh hm. Rudolfowi Foberowi , pamiątkową „laurkę”                 z  podpisami obecnych. Zaś Dh Skarbnik Hufca, hm Danuta Huczała                 w imieniu Komendy Hufca, odczytała list gratulacyjny z okazji Jubileuszu.    

Nie obyło się bez słodkiego i kanapkowego poczęstunku oraz spraw organizacyjnych. Przyjęte zostały: „Sprawozdanie z działalności za rok 2016”, oraz „Kalendarium” naszych zamierzeń na 2017r. Dh hm. Jan Potysz, ponownie został wybrany komendantem KS” Watra” na kolejną dwuletnią kadencję.

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować ten artykuł.