Składki członkowskie

W skrócie


Od 2021 składka wynosi 36zł na kwartał. Składkę należy wpłacić na konto hufca do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału.

Ile wynosi składka?

Od 2021 kwartalna składka wynosi 36zł. 

Do kiedy należy wpłacić składkę?

Do 20 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału:

  • za I kwartał - do 20 stycznia,
  • za II kwartał - do 20 kwietnia,
  • za III kwartał - do 20 lipca,
  • za IV kwartał - do 20 października.


Jak wpłacać

Tylko przelewem na konto hufca:
Hufiec Ziemi Cieszyńskiej

ul. Żwirki i Wigury 2
43-400 Cieszyn
 68 8113 0007 2001 0064 4754 0001

Tytułem: składka członkowska, kwartał/rok, imię i nazwisko dziecka, numer i nazwa drużyny

Co daje składka?

  • Możliwość uczestnictwa w działaniach ZHP
  • Ubezpieczenie NNW
Więcej informacji można znaleźć na głównej stronie ZHP https://zhp.pl/odkryj/skladki/

Dlaczego?

Opłacanie podstawowej składki członkowskiej jest obowiązkiem każdego członka ZHP. Składki wpłacają wszyscy członkowie ZHP: zuchy, harcerze, kadry hufców, władze wojewódzkie i centralne.

Co się dzieje gdy nie wpłacę składki w terminie?

W przypadku niewpłacenia składki w ustalonym terminie członkostwo w ZHP ustaje automatycznie. Uiszczeni zaległej składki uiszczona w ciągu 3 miesięcy od terminu powoduje przywrócenie członkostwa z zachowaniem ciągłości stażu i posiadanych stopni i odznak.