Co zrobić, aby wstąpić do ZHP?

Krok 1 - Znalezienie odpowiedniej drużyny/gromady.

Aby to zrobić zapraszamy do zakładki „Wykaz drużyn i gromad".

Tam znajdziecie Państwo informacje o tym,  gdzie działa najbliższa drużyna. Jeśli znalezione informacje na stronie są niewystarczające, prosimy o kontakt z Komendą Hufca, która chętnie pomoże w znalezieniu odpowiedniej drużyny.

Co warto również sprawdzić...

Najczęściej gromady zuchowe i drużyny harcerskie działają przy szkołach publicznych. Rodzic poszukujący drużyny, do której mogłoby należeć dziecko  powinien skierować się do szkoły, w której uczy się dziecko. Najlepiej zorientowaną osobą w szkole jest oczywiście Dyrektor Placówki oraz nauczyciele.

Twoje dziecko przynależeć może do danej jednostki w zależności od jego wieku:

  • Klasa 1, 2, 3 SP – gromada zuchowa
  • Klasa 4, 5, 6 SP – drużyna harcerska
  • Klasa 7, Gimnazjum – drużyna starszoharcerska
  • Szkoła ponadgimnazjalna – drużyna wędrownicza

Formalności

Związek Harcerstwa Polskiego wymaga pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP.