Stopnie

Gwiazdki zuchowe 

zdobywane przez zuchy, pomagają w osiągnięciu określonego etapu rozwoju, przygotowującego do podjęcia zadań odpowiadających nazwie gwiazdki. Rolą gwiazdek jest wspieranie rozwoju intelektualnego, duchowego, fizycznego i społecznego zucha. Zdobyte gwiazdki noszone są nad lewą kieszenią bluzy mundurowej pod Znaczkiem Zucha.

Sprawności zuchowe

to określone umiejętności i pożądane zachowania przeżyte w zabawie.Istnieją sprawności zarówno indywidualne, jak i zbiorowe.
Więcej na temat gwiazdek i sprawności znajdziesz w dokumencie

Stopnie harcerskie

są elementem metody harcerskiej, dzięki której harcerze zostają zmotywowani do samorozwoju. Harcerz zdobywa stopnie poprzez wykazanie się określonym zasobem wiedzy i umiejętności. Ideę oraz wymaganie na stopnie harcerskie znajdziesz w dokumencie

stopnie harcerskie


Sprawności harcerskie

są harcerskim instrumentem metodycznym, zdobywane są indywidualnie. Sprawnością jest biegłość harcerza w pewnej dziedzinie, wykazana w praktyce. Zdobycie sprawności wskazuje, że dany harcerz posiadł niezbędne umiejętności i wykonał określone zadania. 

Regulamin sprawności znajdziesz w dokumencie sprawności harcerskie

Stopnie instruktorskie 

wyznaczające drogę rozwoju instruktorskiego, odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. 
Wymagania na te stopnie znajdziesz w dokumencie