Obietnica i Prawo zucha

Obietnica Zucha 

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.

Prawo Zucha 

1. Zuch kocha Boga i Polskę. 
2. Zuch jest dzielny. 
3. Zuch mówi prawdę. 
4. Zuch pamięta o swoich obowi±zkach. 
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze. 
6. Zuch stara się być coraz lepszy.