Zasięg i zasady działania
Hufiec ZHP Ziemi Cieszyńskiej jest jednostką działającą na terenie powiatu cieszyńskiego. Nasz hufiec przynależy do Chorągwi Śląskiej ZHP, która zrzesza wszystkie hufce województwa śląskiego. 

Hufiec w liczbach

Nasz hufiec to: 
ok. 300 członków - wolontariuszy 
23 jednostki: 
  • 4 gromady zuchowe, 
  • 9 drużyn harcerskich, 
  • 1 drużyna starszoharcerska, 
  • 4 drużyny wędrownicze, 
  • 1 drużyna wielopoziomowa, 
  • 1 szczep drużyn, 
  • 1 klub specjalnościowy - specjalność ratownicza 
  • 2 kręgi seniora. 

Jak działamy?

ZHP jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Jesteśmy  stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Ponadto ZHP jest członkiem światowej rodziny skautowej zrzeszonej w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM), Światowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) i Międzynarodowym Bractwie Skautów i Przewodniczek (ISGF).

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Gdzie można nas znaleźć? 

Nasze jednostki działają w miastach: Cieszyn, Skoczów, Wisła, Ustroń, Chybie, Mnich, Strumień, Bąków, Kończyce Małe. 

Siedzibą naszego hufca jest Dom Harcerza w Cieszynie, ul. Żwirki i Wigury 2. Znajduje się tam biuro komendy hufca oraz jest to miejsce spotkań wszystkich członków hufca. 

Hufiec posiada również bazę obozową "Beskidzka Koliba" w Drogomyślu.