Jak przekazać 1%

 1% swojego podatku mogą przekazać:

  • podatnicy   podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • podatnicy   opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy   prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej,   19-procentowej stawki podatku;
  • emeryci,   pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u   otrzymanego z ZUS.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Aby przekazać na Hufiec ZHP Ziemi Cieszyńskiej swój 1% należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1% należnego podatku, w naszym wypadku wpisujemy KRS: 0000273051.Aktualny odpis KRS Chorągwi Śląskiej z dn. 09.12.2011r..

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla organizacji pożytku publicznego, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka Informacje uzupełniające.

W związku z tym, że 1% wpłacany będzie na konto Chorągwi Śląskiej, należy uściślić, że jest to 1% dla Hufca Ziemi Cieszyńskiej wpisując Hufiec Ziemi Cieszyńskiej w rubryce Cel szczegółowy 1%. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje organizacji pożytku publicznego - urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.