Dlaczego warto?

Przychody z akcji 1 procent przekazywane są zarówno na działania programowe, jak i kształceniowe, w których uczestniczą harcerze oraz instruktorzy Hufca Ziemi Cieszyńskiej. Poniżej prezentujemy wybrane przedsięwzięcia.

Działania z zakresu kształcenia

Harcerze naszego hufca biorą udział w licznych kursach i szkoleniach. Corocznie odbywają się Kursy Pierwszej Pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, podczas których przyszli Ratownicy ZHP zdobywają wiedzę i pogłębiają umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Od 2011 roku w naszym Hufca działa Harcerski Klub Ratowniczy „Wstrząs”, który skupia wędrowników i instruktorów – Ratowników ZHP, którzy ciągle poszerzają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Ratownicy ZHP z naszego Hufca angażują się w organizację kursów i warsztatów z pierwszej pomocy, uczestniczą także w zawodach ratowniczych.


W trakcie trwania roku harcerskiego organizowane są formy szkoleniowe, skierowane do kadry hufca oraz drużyn. Celem Warsztatów dla kadr drużyn jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przydatnych kadrze do prowadzenia drużyny. Natomiast podczas Seminarium kadry hufca podejmowane są zarówno tematy związane z rozwojem osobistym, a także poszerzana jest wiedza uczestników przydatna w pracy konkretnych zespołów funkcjonujących w hufcu. Dodatkowo, w zależności od potrzeb środowisk odbywają się Kursy dla zastępowych, przybocznych i drużynowych (także potencjalnych przyszłych drużynowych). Kursy te mają na celu przygotowanie harcerzy do prowadzenia zastępów, drużyn.

Działania programowe

Cykliczne imprezy programowe: Harcerski Start, Gra Nocna "Cichociemni", Harcerski Półmetek oraz Zlot Hufca Ziemi Cieszyńskiej. To imprezy, w których co roku udział biorą zuchy, harcerze, a których organizatorami są instruktorzy Hufca Ziemi Cieszyńskiej.

Czas wakacji to czas odpoczynku. Podczas wakacji organizowane są następujące formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży – obóz harcerski nad morzem, obóz wędrowny, obozy drużyn oraz kolonia zuchowa. Są one skierowane zarówno do harcerzy, jak i osób niezrzeszonych w ZHP. Coroczna organizacja harcerskiej akcji letniej, sprawia radość nie tylko organizatorom, ale i uczestnikom kolonii i obozu. Radość, zabawa, przygoda i nowe przyjaźnie. Tak kilkoma słowami można określić harcerskie wakacje.