Salut Harcerzom Poległym
Autor: hm. Jan Potysz
2015-05-15 11:12

Harcerze, Krąg Seniora „Watra” i „Korzenie” oraz przedstawiciele skautów czeskich zebrali się 24 kwietnia br. by uczestniczyć  we Mszy Świętej w intencji harcerzy i skautów.  Po mszy złożyliśmy wiązankę kwiatów pod Pomnikiem  Harcerzy, którzy polegli  w czasie II wojny światowej. Zawiązaliśmy tradycyjny krąg i przy obrzędowych pieśniach przesłaliśmy sobie iskierkę przyjaźni, dającą nam poczucie wspólnoty  w realizacji harcerskiej służby.  

Równolegle delegacja KS „Watra” uczestniczyła w organizowanej przez czeskich skautów, „chwili pamięci” w 70-tą rocznicę  poległych w ostatnich dniach II wojny światowej skautów czeskich na Cmentarzu Żydowskim w Cieszynie. Złożyliśmy wiązankę kwiatów i oddaliśmy wraz z czeskimi skautami oraz delegacją Komisji Historycznej ZHP Chorągwi Śląskiej, wspólny salut ku czci poległych.