Kulobitki
Autor: hm. Jan Potysz
2015-03-30 14:05

Corocznie na wiosnę, w ramach współpracy z czeskimi oldskautami uczestniczyliśmy w dniu 20 marca br. w zawodach „Bovlingu” / u nas przyjęła się nazwa „kulobitki”/ . Podjechaliśmy busikiem ”Ondraszka” do Trzanowic, gdzie oczekiwali nas przyjaciele oldskauci. Rozpoczęło się od powitania i podziału na grupy mieszane /cztery/, po czym pierwsi zawodnicy dwóch grup przystąpili do rywalizacji. Pozostali rozkoszowali się czeskim jadłem i dopingowali zawodnikom. Było i śmieszno, i czasem straszno, jak do 10 ”chłopków” kula raz za razem, złośliwie zaiste, obierała uparcie swój tor, oczywiście obok pachołków. Ale trzeba przyznać, że niektórym te kule były bardzo posłuszne. Wyrażnie uległy naszym druhenkom, bo to one w konsekwencji zdobyły pierwsze trzy miejsca w kategorii żeńskiej:

  • I miejsce    Dh hm. Henia Tomaszczyk  177 pkt.
  • II miejsce   Dh hm.  Sonia Szeliga       161 pkt.
  • III miejsce  Dh phm. Gosia Iwacz         155 pkt.


Zaś w kategorii męskiej prym wiedli nasi przyjaciele skauci z Czech, ale też trzeba przyznać, że nasz „najdzielniejszy wojownik” Dh. Mirek I.,wprawdzie niejako osaczony, zacięcie stawiał czoła tym wszystkim trafnym zbijaniem pachołków przez naszych rywali. W konsekwencji wynik rywalizacji się ustatkował następująco:

  • I miejsce    Skaut   Zbigniew Lajczyk 230 pkt.
  • II miejsce   Dh. hm Mirosław Iwacz       226 pkt.
  • III miejsce   Skaut   Marek Matysek       206 pkt.


Po podsumowaniu nastąpiło wręczenie medali i dyplomów, a symboliczne zdjęcie zwycięzców, uwieczniło kolejne miłe spotkanie z czeskimi oldskautami, którym należą się serdeczne podziękowania za ciepłe przyjęcie i zorganizowanie zawodów „kulobitek”.