Dzień Myśli Braterskiej
Autor: hm. Jan Potysz
2015-02-28 18:06

W dniu 22 lutego 2015r. w Domu Harcerza odbyła się uroczysta zbiórka Harcerskiego Kręgu Seniora "Watra". Obrzędowymi pieśniami rozpoczęliśmy symboliczny kominek. 

Został odczytany Rozkaz Komendantki Hufca z okazji Dnia Myśli Braterskiej z życzeniami dalszej owocnej służby, niesienia radości, uśmiechu i pomocy bliźnim. 

Gawędę do naszej zbiórki wygłosiła dh. hm. Sonia Szeliga o tym, że nie trzeba być samotnym ze swoimi problemami i smutkami, bo wokół jest krąg osób z przyjaźnie wyciągniętą dłonią i otwartym sercem. Z pewnością warto zrealizować z nimi "zgubione marzenia". Często w szarej codzienności umyka nam piękno wrażeń szczególnych, jakie dostarcza nam wokół przyroda - jakże trafne słowa piosenki "…idę w góry cieszyć się życiem… w szelest liści wsłuchać się pragnę… odlatujących ptaków glosy…", każą się nam choć na chwilkę zatrzymać w tym natłoku spraw. Gawędę zakończyło odśpiewanie piosenki "Nadzieja", mówiącej o pięknie gór, morza i kraju , że wystarczy tylko spojrzeć i kochać tych ludzi mijanych co dnia. 

Dh. hm. Leszek Gańczarczyk odczytał Rozkaz Komendanta Kręgu o  przyjęciu do naszego grona po ponad rocznym stażu następujących kandydatów: dh. hm. Sonię Szeliga i dh. phm. Małgorzatę Iwacz, które wraz z dh. hm. Basią Wija złożyły ślubowanie na płomień palącego się kominka i potwierdziły własnym podpisem przestrzeganie zasad funkcjonowania Kręgu. "Piosenka Instruktorska" zakończyła część uroczystą zbiórki, po czym przeszliśmy do omówienia naszych przedsięwzięć z roku ubiegłego, jak i  planowanych na rok bieżący. Komendant Kręgu odczytał sprawozdanie z naszej działalności za rok 2014, a dh hm Janina Tomaszczyk przedstawiła informacje o działalności finansowej, w tym opłacaniu składek członkowskich Kręgu. 

Sprawozdania oraz przyszłe plany w formie "Kalendarium" zostały jednogłośnie przyjęte. Został także wybrany zespół do opracowania zmian w Regulaminie Wewnętrznym Kręgu pod przewodnictwem dh. hm. Mirosława Iwacza. Podziękowaliśmy też szczególnie dh. hm. Janinie Siwek za wieloletnie prowadzenie Kroniki Kręgu. Kronikę przejęła dh. hm. Krystyna Solarczyk. Odczytane zostały życzenia dla Kręgu oraz dedykowany wiersz przysłane przez Czeskich Oldskautów, z którymi już tradycyjnie łączą nas organizowane wspólnie imprezy.

Zapraszamy do naszej galerii, gdzie można obejrzeć już zdjęcia z tej zbiórki.

W załaczeniu

Roboczy czas zbiórki umiliła kawa, herbata oraz przepyszne ciasta upieczone przez Dh. Gosię I., Basię W. Alę G. Męska część Kręgu stwierdziła jednogłośnie, by koniecznie kontynuować domowe wypieki, aż do uzyskania specjalnego certyfikatu z rąk Komendanta Kręgu. Prześpiewane piosenki przy akompaniamencie gitarowym Dh. Basi W. i "nadwornego skrzypka" Dh. Janusza W. oraz piszącego te słowa, umiliły nasz wieczór . Obrzędowe zakończenie zbiórki i przesłanie iskierki przyjaźni wprawiło nas w nastrój oczekiwania kolejnego spotkania.