Pamiętamy o naszych Druhach
Autor: hm. Jan Potysz
2014-12-04 14:55

W dniu 2 listopada 2014 r., już tradycyjnie zebrali¶my się przy bramie Cmentarza Komunalnego w Cieszynie, by odwiedzić groby naszych Druhen i Druhów. Symboliczne znicze zapalili¶my na grobach tych , którzy odeszli   "na wieczn± wartę". W¶ród nich byli druhny i druhowie:

- hm. płk Mirosław Orawiec -  Komendant Hufca ZHP Ziemi Cieszyńskiej,

- hm. Małgorzata Buława -  wieloletnia szefowa Hufcowej Komisji                                         Rewizyjnej Hufca i Komendantka Kręgu Seniora "KORZENIE",

- hm. Władysława Sikora -  Drużynowa konspiracyjnej Drużyny Harcerskiej  "MURY" w Ravensbruck, wieloletnia Komendantka Kręgu Seniora  "KORZENIE"

- hm. Czesław Tomaszczyk -  z grona kwatermistrzowskiego Hufca ZHP Ziemi Cieszyńskiej

- hm. Henryk Gańczarczyk -  wieloletni Komendant Kręgu Seniora "WATRA"

- hm. Józef Zechmeister -  wieloletni szef Komisji Rewizyjnej Hufca

   Na cmentarzu pod Krzyżem zapalili¶my symboliczn± "iskierkę" za wszystkich innych Druhen i Druhów pochowanych w innych miejscach. Pożegnali¶my się w harcerskim kręgu z pie¶ni± na ustach "…przy innym ogniu w inn± noc do zobaczenia znów…"