Dzień Myśli Braterskiej Kręgu Seniora "WATRA"
Autor: hm. Henryk Gańczarczyk
Komendant Kręgu Seniora WATRA
2014-03-12 19:23
22 luty 2014 r., godzina 1815, sala Kominkowa Domu Harcerza, zbiórka mundurowa naszego Kręgu. 

Rozpoczęliśmy naszą zbiórkę rozpaleniem naszego symbolicznego ogniska (kominka),przez najstarszego komendanta hufca (członka naszego kręgu) hm Rudolfa Fobera, następnie dh hm Mirek Iwacz odczytał rozkaz specjalny komendantki hufca. Po odśpiewaniu kilku piosenek harcerskich dh hm Jasiu Potysz przedstawił nam cel naszego spotkania, skupił się nad naszą harcerską rodziną którą tworzymy od kilkudziesięciu lat , bezinteresownej przyjaźni, o tradycjach, wartościach jakich nauczyło nas życie w organizacji, jak możemy liczyć na siebie, o naszych otwartych sercach na bliźniego. Poszczególne elementy zbiórki przeplatane były piosenkami harcerskimi ,dzięki dh Januszowi i Jasiowi oraz ich pięknie brzmiących gitarom. Po rocznym stażu i złożonym na ogień ślubowaniu przyjęliśmy do naszego kręgu nowych członków; Jasia i Wiesię Potysz, Basię i Janusza Wijów oraz Stenię Ryszkowską. 

Po części obrzędowej przenieśliśmy się do stołu na słodki poczęstunek kawę i herbatę. Następnie komendant kręgu dh Heniek przedstawił sprawozdanie z działalności kręgu za ubiegły rok, a dh Janka Tomaszczyk sprawozdanie finansowe. Dh Rudolf Fober opowiedział o skautingu i swoich przygodach harcerskich. Pokazał nam kilka swoich harcerskich oznak oraz krzyże okolicznościowe, które otrzymał za zasługi dla harcerstwa. 

Na naszą zbiórkę przyszła liczna grupa młodych instruktorów hufca z komendantką hm Joanną Brenicką na czele i złożyła nam życzenia. Słodki poczęstunek od tej grupy, dla nas starszych łasuchów zmobilizował nas do wspólnego śpiewania. 

Na zakończenie dh Heniek przedstawił propozycję planu pracy na nowy rok działalności naszego kręgu. Po drobnych korektach zatwierdzono plan jednogłośnie. Powielone kalendarium członkowie otrzymali na miejscu, ponadto wszyscy mający pocztę mail-ową otrzymają ją niezwłocznie. Zbiórkę zakończyliśmy zawiązaniem kręgu i iskierką przesłaną przez komendantkę hufca dh Asię. Bardzo sobie cenimy miłe spotkanie z młodą kadrą hufca. Dziękujemy!