hm. JÓZEK ZECHMEISTER odszedł na wieczną wartę
Autor: hm. Henryk Gańczarczyk
Komendant Kręgu Seniora WATRA
2014-02-26 16:29

W dniu 07 października 2013r odszedł w wieku 69 lat na wieczną wartę nasz kolega i druh harcmistrz Józek Zechmeister. Z harcerstwem związany przyrzeczeniem od 1957 roku, zobowiązanie instruktorski złożył w 1980 roku. Przez kilka kadencji pełnił odpowiedzialne funkcje w strukturach ZHP, w tym min. Kilka kadencji jako Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej, członek Hufcowej Komisji Historycznej.


Harcerską służbę instruktorską zaingurował w 1980 roku, a potem z wielkim poczuciem obowiązku pełnił ją do końca swoich dni.

Na wieczny spoczynek na cieszyńskim cmentarzu komunalnym 11 października oprócz bliskich odprowadzali Go przyjaciele z Kręgu Seniora ZHP WATRA na czele ze sztandarem Hufca Ziemi Cieszyńskiej. Rozkazem komendantki hufca ogłoszono miesięczną żałobę w harcerskich szeregach.