Uliczka Cieszyńskich Kobiet
Autor: hm. Henryk Gańczarczyk
Komendant Kręgu Seniora WATRA
2014-02-26 16:10

Na apel instruktorek naszego Kręgu dh; Haliny Chmiel, Janiny Siwek oraz Steni Ryszkowskiej aby do szlachetnego grona w Uliczce Cieszyńskich Kobiet dołączyła druhna Władysława Sikora, harcerka cieszyńskiego hufca od 1932 roku, współzałożycielka drużyny „MURY” w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck, w harcerskiej służbie do końca życia. Odchodząc na wieczną wartę, pragnęła, by harcerska służba Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi trwała nadal.


Niech kryształ, lampa imieniem druhny Władysławy Sikory umieszczona w Uliczce przypomina Jej postać i zachęca do harcerskiej służby.


Pragnę przekazać młodzieży, szczególnie harcerskiej, nasze idee służby Bogu i Polsce, umiłowania ziemi ojczystej, cieszyńskiej, którą i ja przez tyle lat pobytu pokochałam - mówiła druhna Władysława Sikora.


Pod patronatem ZHP Hufca Ziemi Cieszyńskiej członkowie naszego Kręgu hojnie wsparli finansowo zbiórkę na zakup lampy oraz licznie wzięli udział w uroczystościach otwarcia Uliczki Cieszyńskich Kobiet.

Pochwała dla inicjatorek tej akcji dh. Haliny Chmiel, Janiny Siwek oraz Steni Ryszkowskiej.


Cieszyn, 21.04.2013r.