Dzień Myśli Braterskiej KS "Watra"
Autor: hm. Henryk Gańczarczyk
Komendant Kręgu Seniora WATRA
2014-02-26 15:37

Dzień Myśli Braterskiej, tradycyjnie, Sala Kominkowa Hufca Ziemi Cieszyńskiej , godzina zawsze ta sama … 18-15.

Rozpoczynamy pieśnią instruktorską. Dh hm. Mirosław Iwacz odczytał okolicznościowy rozkaz komendantki hufca.


Tradycyjną gawędę poprowadził pierwszy komendant WATRY dh hm. Rudolf Fober, a jej tematem było; „Początki historii ZHP- okres przedwojenny”. W drugiej części zbiórki komendant Kręgu dh hm. Henryk Gańczarczyk przedstawił sprawozdanie z działalności kręgu za miniony rok, natomiast dh Janina Tomaszczyk zapoznała nas ze sprawozdaniem finansowym kręgu oraz opłacalnością składek członkowskich. Długo dyskutowaliśmy o efektach organizowanych zbiórek kręgu w roku ubiegłym.


Zatwierdziliśmy plan pracy kręgu na okres od 22.02-2012 do 22.02.2013r. Zbiórkę zakończyliśmy zawiązaniem kręgu.


Cieszyn, 2012.02.22.