Aktualności

Dyżury w hufcu

Wracają piątkowe dyżury komendanta hufca w godzinach 16:00 - 18:00. Pozostałe dyżuzy pozostają zawieszone.

Jednostki

Od czerwca niektóre jednostki wznawiają dziąłalność