3 Skoczowska Drużyna Starszoharcerska "3xem"
Materiały do pomocy

Na tej stronie będziemy prezentować różne materiały z prób na stopnie, sprawności oraz szablony projektów, nasze projekty, różne pomysły realizowane na zbiórkach.

Zapraszamy do częstego zaglądania na tą podstronę.

Materiały na zbiórki:

Szablon konspektu : ściągnij

Szablon projektu: ściągnij 

gry terenowe i nie tylko: ściągnij

Materiały z prób: 

Informacje o organizacjach harcerskich: ściągnij (Mateusz Łączyński)

| 3 Skoczowska Drużyna Starszoharcerska "3xem" | Hufiec Ziemi Cieszyńskiej ZHP © 2020 | Webmaster: admin@cieszyn.zhp.pl | ZHP realizuje działania sfinansowane ze œrodków Rzšdowego Programu
		Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2019-2030