3 Skoczowska Drużyna Starszoharcerska "3xem"
Kontakt

Zbiórki: w każdy pi±tek o godz. 18.00 przy Miejskim Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie (parter).

Drużynowa pwd Katarzyna Czapla
mail: Kasia.czapla92@gmail.com
osobi¶cie: ul.Z.Kossak-Szatkowskiej 79,
43-430 Skoczów
tel. 667 174 986

Harcówka na mapie: 
| 3 Skoczowska Drużyna Starszoharcerska "3xem" | Hufiec Ziemi Cieszyńskiej ZHP © 2020 | Webmaster: admin@cieszyn.zhp.pl | ZHP realizuje działania sfinansowane ze środków Rządowego Programu
		Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2019-2030