3 Skoczowska Drużyna Starszoharcerska "3xem"
Piosenka drużyny

"Piosenka 3xem"

Wiatr wzywa nas do drogi eDGa
I ogień rozpala w nas przyjaźń CDe
Lasy to dla nas cisza
A źródłem siły strumień

ehCa
Lasy, morza, góry, ukryte w naszych sercach ooo
Lasy, morza, góry, to dla nas wspomnienia
Jestem z moją drużyną i trójka nam przyświeca ooo
Jestem z moją drużyną
Szukam ciszy, szukam wyzwań, szukam przygód
Dam daba daba daj

Samotność to dla nas przystań
Drużyna zaś naszym wsparciem
Ludzie których spotkałem
I chwile ciężkich doświadczeń

| 3 Skoczowska Drużyna Starszoharcerska "3xem" | Hufiec Ziemi Cieszyńskiej ZHP © 2020 | Webmaster: admin@cieszyn.zhp.pl | ZHP realizuje działania sfinansowane ze œrodków Rzšdowego Programu
		Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2019-2030