facebook
Zespół Promocji i Informacji

17 września 2015 nowym szefem ZPI została pwd. Justyna Krzysiek.

Rozkazem Komendantki Hufca L4/2009 z dnia 5 marca 2009 roku, został ponownie powołany, a tym samym reaktywowany Zespół Promocji i Informacji Hufca Ziemi Cieszyńskiej.

Kontakt z Zespołem Promocji i Informacji: promocja@cieszyn.zhp.pl