Kiedy? Pierwszego sierpnia 2007

O której godzinie? Dokładnie o 8 rano

Gdzie? Na całym świecie

Skauci i skautki na całym świecie odnowią swoje skautowe Przyrzeczenie, rozpoczynając w ten sposób drugi wiek skautingu.

Co zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy z naszego Hufca zaplanowali na ten wyjątkowy dzień?

Drużyna wielopoziomowa "Tafadu" i drużyna harcerska "Drogado" (Wisła)

Na Odnowienie Przyrzeczenia planujemy z 12 WDW i 21 WDH udać się wspólnie na którąś z wiślańskich górek (prawdopodobnie Cieńków). (Natalia Sokólska)

Drużyna harcerska "Bracia Kamyka" (Chybie)

Nasza drużynka wybiera się dzień wcześniej autobusem do Skoczowa i stamtąd trasą na Chełm do Goleszowa. Po przyjściu na miejsce rozbijamy namioty i robimy obiadek. (Mariola Bylińska)

Drużyna harcerska "Orlęta" (Skoczów)

Obchody Stulecia zaczynamy już 31 lipca. Wychodzimy na wędrówkę górską przez Błatnią na Klimczok, gdzie późnym popołudniem rozpalimy ognisko. Wspólnie o 8 rano odnowimy Przyrzeczenie.
Copyright (C) 2007 by halerz@tlen.pl