Nasza kadra - komisje i zespoły

W trosce o jakość naszych działań komenda hufca powołała następujące komisje i zespoły, które odpowiadają za konkretne obszary naszego działania: 

Namiestnictwo zuchowe tworzy kadra gromad zuchowych naszego hufca - drużynowi oraz i przyboczni, co daje nam to możliwość wymiany doświadczeń i wspólnego działania tak, by kadrze coraz lepiej pracowało się w gromadach, a zuchy czerpały z tego jak najwięcej. Wspólnie pracujemy nad atrakcyjnym programem dla zuchów i organizujemy dla nich imprezy programowe. 

Szef zespołu: phm Alicja Stalmach 

Skład zespołu namiestnikowskiego:

 1. pwd. Sandra Czerwińska
 2. pwd. Paulina Popławska
 3. dh. Weronika Rucka
 4. dh. Karolina Drabik
 5. dh. Karolina Stoszko
 6. dh. Aleksandra Śmieja
 7. dh. Marcelina Papkoj
 8. dh. Karolina Kosowska
 9. dh. Joanna Szczypka
 10. pwd. Kinga Karolewska
 11. dh. Zofia Targosz
 12. dh. Julia Kotula

adres email: namiestnictwohzc.zuchy@gmail.com

Namiestnictwo harcerskie i starszoharcerskie HZC jest zespołem wspierającym kadry drużyn harcerskich i starszoharcerskich Hufca Ziemi Cieszyńskiej, pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym. Namiestnictwo jest odpowiedzialne za dokumentację, dokonywanie bieżącej oceny działania jednostek wchodzących w jego skład, jak również organizację spotkań Namiestnictwa, które odbywają się raz w miesiącu i są okazją do wymiany doświadczenia, dyskusji oraz omówienia spraw organizacyjnych. 

W skład Namiestnictwa na dzień dzisiejszy wchodzi jedenaście drużyn harcerskich i starszoharcerskich, na czele których stoją drużynowi oraz przyboczni Hufca Ziemi Cieszyńskiej.  

W skład Rady Namiestnictwa, wspomagającej Namiestnika organizacyjne, w bieżącej działalności zespołu, planowaniu działań jak również organizacji wydarzeń i warsztatów w namiestnictwie wchodzą.

Szef: pwd. Katarzyna Cieślar


email: namiestnictwohzc.hihs@gmail.com

Zrzesza wszystkie drużyny wędrownicze oraz zastępy i środowiska wędrownicze w hufcu. 

Szef: pwd. Krzysztof Parchański

 

adres email: namiestnictwo.hzc.wedrownicy@gmail.com

Zespół Kadry Kształcącej dba o podnoszenie jakości realizacji misji ZHP, poprzez rozwój wiedzy, umiejętności i instruktorskiej postawy członków kadry w ramach organizowanych działań szkoleniowych.

Szef: hm. Aleksandra Potysz-Rzyman

Członkowie: 

 1. phm. Katarzyna Cieślar,
 2. phm. Krzysztof Parchański,
 3. phm. Paulina Popławska,
 4. pwd. Natalia Szostok,
 5. phm. Marta Wojtaszek.

Adres email: zkk.cieszyn@gmail.com

Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji zespołu można znaleźć TUTAJ. 

Misją Komisji Stopni Instruktorskich jest promowanie idei pracy nad sobą poprzez zdobywanie stopni instruktorskich oraz motywowanie do zdobywania stopni, a także praca z opiekunami prób i wspieranie ich w pełnieniu tej ważnej roli.


Komisja posiada uprawienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich, ważne do 31.12.2021

Przewodnicząca: hm. Danuta Krzywoń

phm. Marta Wojtaszek - z-ca przewodniczącej, 

Członkowie: 

hm. Aleksandra Potysz-Rzyman

phm. Alicja Łagodzińska


Adres email: ksi@cieszyn.zhp.pl


Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji komisji można znaleźć TUTAJ. 

Do zadań Kapituły należy:

 1. Dbanie o jakość prób wędrowniczych oraz HO/HR realizowanych w hufcu

 2. Współpraca z opiekunami prób

 3. Stały kontakt z próbantami

 4. Wnioskowanie do Komendantki Hufca o otwarcie i zamknięcie próby na stopień

 5. Gromadzenie dokumentacji z realizacji prób   

Przewodniczący: pwd. Natalia Szostok

Członkowie: phm. Krzysztof Parchański, phm. Katarzyna Cieślar.

Adres email: kapitula.stopni@gmail.com


Regulamin działania kapituły można znaleźć TUTAJ.  


Zadaniem zespołu jest dbanie o majątek hufca, w szczególności bazy obozowej w Drogomyślu.

Szef: druh Maciej Stawarczyk

Członkowie: 
Patryk Szusbier
Patryk Konieczny
Piotr Lorek
Laura Gortych
Sabina Krawiec
Julia Kotula
Zofia Targosz
Natalia Szostok
Natalia Szpernol
Cezary Czerwiński
Julia Ochodek
Jakub Stawarczyk
Maciej Stawarczyk
Laura Brandys
Marcelina Papkoj
Klaudia Kuś
pwd. Karolina Kasza Adres email: maciek.star1@gmail.com

Komisja Historyczna opiekuje się wszystkimi zgromadzonymi pamiątkami i archiwalnymi dokumentami oraz Harcerską Izbą Pamięci. 

Przewodnicząca: hm. Julia Gańcza

Członkowie: hm. Janula Siwek, hm. Rudolf Fober

Dyżur w Izbie Pamięci: poniedziałek 14:30-16:00