facebook
Kampania Ludzi Internetowo Kreatywnych
Co to takiego? 
To najnowsza kampania wizerunkowa Hufca Ziemi Cieszyńskiej. Udział w niej mog± wzi±ć wszystkie jednostki HZC. Zarówno gromady, drużyny jak i zespoły instruktorskie.

Celem kampanii jest poprawa wizerunku hufca w internecie i nie tylko.

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem plakietkowym i koszulkowym!