rezerwacje terminów

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby chc±ce dokonać rezerwacji bazy. 

Dane kontaktowe: 


517 158 318 - hm. Joanna Brenicka, komendantka hufca
505 077 714 - dh Maciej Stawarczyk, szef Zespołu Kwatermistrzowskiego, opiekun bazy 

lub hufiec@cieszyn.zhp.pl